KNIHA: Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly

Kniha Jak mluvit, aby nás děti naslouchaly a jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly je světový bestseller, kteří přináší rady pro rodiče dětí od 2 do 18 let. Protože jsem na knihu slyšela hodně dobrých ohlasů, rozhodla jsem se, že si ji přečtu. A samozřejmě jsem pro vás hned sepsala i recenzi.

Dlouho jsem se ke čtení odhodlávala, pořád nebyl čas, až jsem jednoho dne zkusila… A knížku přečetla za dva večery. Kniha je neuvěřitelně čtivá a má hodně obrázků a míst k zamyšlení, takže výsledného textu vlastně tolik není.

Nejvíce se mi ale líbí, že obsahuje minimum teoretických odborných poznatků. Vše je totiž přímo ukazováno na reálných příkladech a situacích. Čtenář je také často vybízen, aby se nad modelovou situací nebo svou zkušeností sám zamyslel, díky čemuž je čtení ještě pestřejší a rady pochopitelnější.

Obsah knihy

Kniha má 6 hlavních kapitol, ve kterých se postupně dozvídáte, jak pomoci dětem, aby se vyrovnaly se svými pocity, jak s nimi spolupracovat, jak je kárat, ale zároveň netrestat a opomenuto není ani podporování samostatnosti nebo chvála.

Každá kapitola má dvě části – v první autoři na příkladech uvádění, jak s dětmi pracovat, mluvit a jak jim naslouchat. Ve druhé části jsou pak poznámky a komentáře k dané problematice, příběhy rodičů a také jejich nejčastější otázky, na které autoři rovnou odpovídají. Na konci kapitoly je také shrnutí doporučovaného postupu v bodech. Jasně, přehledně a hlavně stručně. Ale pojďme se podívat konkrétně.

V první kapitola se zaměřuje na to, jak dětem pomáhat, aby se vyrovnaly se svými pocity. Zní to trošku těžkopádně, ale v podstatě se zde autoři snaží ukázat, jak důležité je, aby si děti samy uvědomovaly své pocity a rodiče ani nikdo jiný jim v tom nebránil nebo situaci nezlehčoval. Pokud se děti naučí své pocity zpracovat, mohou si pak samy sobě pomoci. Navíc se tím lepší i vztah a komunikace mezi dítětem a rodiči.

Stručné shrnutí celé kapitoly, doplněné o jednoduchý příklad.

Rady autorů na nejčastější otázky rodičů.

Druhá kapitola řeší problém, jak s dětmi spolupracovat. Zaměřuje se především na rodiče, protože radí, jak se vlastně vypořádat s vlastními negativními pocity, které přenášíme také do komunikace s dítětem.

Mezi nejčastější metody komunikace dospělých s dětmi autoři uvádějí obviňování, nadávání, výhrůžky, rozkazy, přednášky a moralizování, varování, mučednické výlety, srovnávání, sarkasmus nebo proroctví. Všechny metody jsou ukázány na příkladech a musím říct, že ačkoliv bych to předtím neřekla, v mnohých jsem se shlédla.

Doporučovaný postup je přitom úplně jiný.

Ve cvičení si můžete navrhované způsoby chování otestovat.

Opět nechybí ani odpovědi na otázky rodičů.

Další kapitoly radí, jak pokárat, ale netrestat. Autoři na základě výpovědí rodičů dochází k tomu, že trestání vede často jen k pocitu nenávisti, odplaty, vzdoru, viny, méněcennosti nebo sebelítosti. Proto doporučují spíše jiné způsoby řešení konfliktů.

Obsahem čtvrté kapitoly je podpora samostatnosti. Dle autorů je samozřejmě nutné dětem pomáhat. Ale na druhou stranu by takové jednání neměl vést k závislosti. Nemůžeme dětem pořád říkat, co mají dělat a jak, je třeba jim dopřát také trochu prostoru, aby se mohli stát nezávislými a samostatnými jedinci.

V páté kapitole je hlavním tématem chvála. Autoři uvádějí, že pro člověka je důležitá sebeúcta a sebehodnocení, které má pak dopad i na myšlenkové procesy, emoce, přání nebo cíle člověka. Pokud je neustále ponižován, jeho odvaha vyzkoušet něco nového nebude asi velká, protože si nevěří. Proto i k dětem bychom měli přistupovat tak, aby si o sobě mohlo vytvořit pozitivní a realistický obraz.

V šesté kapitole se dozvíte, jak osvobodit děti z jejich role. Dle autorů mnozí rodiče dětem přímo neřeknou, že jsou třeba malí šéfové, ale děti to z jejich chování poznají. Stejně tak mohou vycítit, že si o nich myslíte, že jsou darebáci, pomalí nebo třeba nešikovní. Jak se při takovém zjištění dítě cítí? A co udělat, aby dítě tuto roli nepojalo skutečně za vlastní po zbytek života?

Formát knihy

Kniha má velikosti přibližně jako formát A5. Má měkkou vazbu a je celkem hrubá. Ale to proto, že spoustu stránek zabírají názorně ilustrace, na kterých jsou rady mnohem pochopitelnější.

Cena a dostupnost

Knihu koupíte na různých e-shopech nebo v kamenných knihkupectvích. Cena se pohybuje v rozmezí 175-249 Kč. Dá se také často sehnat i bazarově.

Celkové hodnocení

Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, je úžasná kniha. Líbí se mi, že zde není žádná nudná teorie, ale vše je především o praxi, praktických návodech, reálných zkušenostech a ukázkových příkladech. Kniha také často vybízí, aby se čtenář sám zamyslel nad určitými situacemi, díky čemuž si pak lépe uvědomí, co je vlastně špatně.

Kniha se díky tomu čte rychle a snadno, za což jsem byla ráda. Ve spoustě uváděných příkladech jsem se viděla a musela jsem hned souhlasit. Některé rady začínám pomalu aplikovat do našeho života, tak uvidím, jak budou úspěšné. Věřím, že něco ale určitě pomůže.


Nakladatelství: CPress
Autor: Adele Faber, Elaine Mazlish
Rok vydání: 2007
Rozměr: 267×225 mm
Počet stran: 248
Vazba: měkká, brožovaná

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *